Diabeteseducatie

Voortraject diabetes type 2

Vanaf de diagnose diabetes type 2 gesteld is, kan een patiënt opgenomen worden in het voortraject.
De huisarts kan in totaal 4 verstrekkingen per jaar voorschrijven. Binnen het voortraject wordt ook een gedeeltelijke terugbetaling voorzien voor dieetadvies (2x30min).

 • De huisarts stelt een apart voorschrift op per type educator ( diabeteseducator, diëtist, …)

 


 • Zorgtraject diabetes type 2

  Bij onvoldoende controle bij maximale OAD, waarbij insuline/incretine-behandeling overwogen wordt of wanneer 1 of 2 insuline- of incretine-injecties worden toegediend.

Voorwaarden patiënt:

 • patiënt heeft een GMD;
 • patiënt dient min 2 keer per jaar contact te hebben met de huisarts;
 • patiënt komt min 1 keer per jaar op consultatie bij een specialist;
 • ondertekenen van zorgtrajectcontract.

Voordelen patiënt:

 • recht op 5 educatiesessies per jaar op voorschrift van de huisarts;
 • recht op sessies bij de diëtist (2x30min/jaar)
 • rechte op sessies bij de podoloog (2x30min/jaar)

Wat zijn de educatie-opdrachten voor een diabeteseducator?

Tijdens de sessies is het de opdracht van de diabeteseducator om de patiënt duidelijke en begrijpelijke informatie te geven over diabetes en de behandeling ervan:

 • oorzaken, verloop, eventuele verwikkelingen;
 • herkennen, corrigeren en voorkomen van hyper- en hypoglycemieën;
 • effect van geneesmiddelen op de glycemie, om de therapietrouw te verbeteren (met name de hoofd- en nevenwerkingen van antidiabetica of andere geneesmiddelen…);
 • adequaat reageren bij ziekte, koorts, braken;
 • op reis te nemen maatregelen.

De patiënt te motiveren om zijn levensstijl en -hygiëne aan te passen:

 • evenwichtige voeding, stoppen met roken, lichaamsbeweging;
 • voeten regelmatig controleren en gepast schoeisel dragen;
 • een goede mond- en tandverzorging aanhouden.

De patiënt maatschappelijke informatie te geven (meer bepaald over het rijbewijs enz.).

Wat zijn de educatie-opdrachten voor een diëtist?

Tijdens de sessies geeft de diëtist de patiënt nuttige informatie over evenwichtige voeding aangepast aan zijn/haar diabetes:

 • bereiding en spreiding van de maaltijden in functie van de behandeling;
 • rekening houden met de soorten, de verdeling en de hoeveelheden koolhydraten en vetten;
 • etiketten op voedingsmiddelen correct lezen;
 • opvolging dieet om gewicht te verliezen.

Elk voorschrift is geldig vanaf de datum waarop het is opgesteld tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar OF, mits een expliciete vermelding van de voorschrijvende arts, van 1 januari tot en met 31 december van het volgende kalenderjaar.